Textmessage from the ER

Henrik Widegrens andra låt på engelska blev en uppdaterad version av hans svenska “SMS från akuten”. Mycket pillande i After Effects blev det.